Schaeffler Production CZ s.r.o.

Výrobní závod Schaeffler Production CZ s.r.o. Svitavy je předním dodavatelem automobilového průmyslu v oblasti funkčních součástek motoru. V automotive oboru je kladen důraz na přesnost, rychlost, nulovou chybu a zabránění plýtvání se 100% kvalitou. Oddělení logistiky tak neustále zkvalitňuje své služby podpůrného segmentu pro výrobní oddělení v samotném závodě, stejně jako v expedici hotových produktů k zákazníkům z řad velkých automobilových společností. Po předvedení a vyzkoušení páskovacího stroje ErgoPack se pracovní čas při páskování palet expedičním pracovníkem zkrátil o 6min na paletu, což vedlo k navýšení produktivity práce, zlepšení v otázkách ergonomie a v neposlední řadě ke spokojenosti zaměstnanců pracujících s tímto strojem. Čtyři měsíce od koupě prvního páskovacího stroje jsme přistoupili ke koupi druhého, což mimo jiné svědčí o naší spokojenosti.
Mgr. Lucie Kučerová, vedoucí interní logistiky a expedice